Số hồ sơ sức khỏe điện tử đã mở: 60414 Số hồ sơ sức khỏe điện tử được kích hoạt: 8147
Thứ năm, 25/04/2024, 21:34

Nhà quản trị sử dụng Website Hồ sơ sức khỏe điện tử

Bạn là nhà quản trị một đơn vị y tế, bạn sử dụng website Hồ sơ sức khỏe điện tử như thế nào?

1. Ý kiến của người dân
Hàng ngày bạn mở website, tất cả ý kiến của người dân phàn nàn thắc mắc về đơn vị của bạn được người dân phản ánh từ tài khoản Nhân dân sẽ được hiển thị. Xử lý như thế nào là việc của bạn.

2. Phê duyệt
Ở cửa sổ “Phê duyệt” có mục “Ký giấy tờ trực tuyến”, “Duyệt chuyên gia”, “Duyệt khám chữa bệnh theo yêu câu”; “Duyệt dự án đào tạo”, “Duyệt dự án nghiên cứu khoa học”, “Duyệt dự án điều tra xã hội học”. Bạn mở từng mục và phê duyệt theo thẩm quyền.

3. Chất lượng bệnh viện
Tất cả những dữ liệu phản ánh chất lượng bệnh viện mà có trong file XML như thời gian chờ đợi, tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ, sự cố y khoa.. hệ thống đều có thể lấy được. Bạn chọn thời gian đánh giá (từ ngày.. đến ngày…), phạm vi đánh giá (toàn bệnh viện hay một số khoa), chỉ số đánh giá. Hệ thống sẽ lọc trong Big data và đưa ra kết quả bạn muốn đánh giá. Lưu ý rằng bạn chỉ đánh giá được chất lượng cơ sở mà bạn đang là người quản trị.

4. Đánh giá nhân viên
Tất cả những câu hỏi của người bệnh và câu trở lời của bác sĩ từ tài khoản Nhân dân, trong mục “Bác sĩ của bạn” sẽ được người bệnh đánh giá “Hài lòng” hay “Không hài lòng” và chuyển đến cho bạn kết quả đánh giá. Đối với những đánh giá “Không hài lòng” bạn có thể xem được người bệnh hỏi gì, bác sĩ trả lời thế nào. Từ đó bạn có thêm thông tin để đánh giá nhân viên.

5. Thống kê cơ cấu bệnh tật, nguyên nhân tử vong
Đây là việc quá quen của nhà quản trị. Bạn chỉ cần nhập “Thời gian” (từ ngày … đến ngày), “Không gian” (xã/ huyện/ tỉnh/ bệnh viện/ khoa). Hệ thống sẽ đưa ra kết quả bạn mong muốn.

6. Thống kê chi phí:
Đây là việc quá quen của nhà quản trị. Bạn chỉ cần nhập “Thời gian” (từ ngày … đến ngày…), “Không gian” (xã/ huyện/ tỉnh/ bệnh viện/ khoa), “Loại chi phí”. Hệ thống sẽ đưa ra kết quả bạn mong muốn.

7. Dự báo nhu cầu, cơ cấu bệnh tật
Đây là việc cần thiết của nhà quản trị. Bạn hãy chọn thông tin mà bạn cần dự báo như nhu cầu nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, cơ cấu bệnh tật, khoảng thời gian (từ ngày.. đến ngày…). Hệ thống sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để đưa ra kết quả mà bạn muốn.

8. Kiểm soát lạm dụng
Đây là việc cần thiết của nhà quản trị. Bạn chỉ cần nhập mã bệnh, chọn phạm vi kiểm soát (bệnh viện/ khoa), chọn thời gian (từ ngày.. đến ngày…), chọn những thuốc/ xét nghiệm không cần thiết cho mã bệnh đó. Hệ thống sẽ chỉ ra những bệnh án lạm dụng. Sau đó xử trí như thế nào là việc của bạn. Lưu ý bạn chỉ kiểm soát lạm dụng được tại cơ sở mà bạn đang là người quản trị.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây