Số hồ sơ sức khỏe điện tử đã mở: 60226 Số hồ sơ sức khỏe điện tử được kích hoạt: 8146
Thứ hai, 26/02/2024, 17:35

Chuyên gia sử dụng Website Hồ sơ sức khỏe điện tử

Bạn là chuyên gia y tế, bạn sử dụng website Hồ sơ sức khỏe điện tử như thế nào?

1. Đăng ký chuyên gia
Bạn có nhu cầu hỗ trợ cho một bệnh viện nào đó, bạn  hãy vào mục “Đăng ký chuyên gia”, điền các thông tin hệ thống yêu cầu như họ và tên, ngày tháng năm sinh, chuyên ngành, mã chứng chỉ hành nghề… sau đó nhấn nút “Lưu”. Hệ thống sẽ chuyển thông tin mà bạn đăng ký vào tài khoản của người quản trị. Khi người quản trị của đơn vị đó duyệt thì bạn trở thành chuyên gia của đơn vị đó.

2. Hội chẩn từ xa
Bạn đã là chuyên gia ở một bệnh viện tuyến trên, khi tuyến dưới có yêu cầu hội chẩn, họ sẽ gửi bệnh án điện tử cho bạn. Bạn vào mục “Hội chẩn từ xa”, chọn bệnh án mà tuyến dưới đề nghị hội chẩn. Bạn nghiên cứu hồ sơ bệnh án và sau đó có ý kiến hội chẩn. Ý kiến của bạn sẽ được kết xuất thành biên bản hội chẩn và lưu trong hồ sơ bệnh án của người bệnh đó.

3. Đào tạo
Bạn là chuyên gia đào tạo y tế, bạn muốn sử dụng các dữ liệu y khoa phục vụ công tác đào tạo thì kho Hồ sơ sức khỏe điện tử là một Big data, là một “mỏ dầu” vô cùng quý giá. Bạn phải hợp đồng với ban quản trị Website và trả phí. Hệ thống sẽ xóa hết thông tin cá nhân của người bệnh và cấp quyền truy cập cho bạn. Khi đó bạn có thể lấy rất nhiều thông tin như hình ảnh, diễn biến lâm sàng, xét nghiệm… phục vụ cho mục tiêu đào tạo của bạn.

4. Nghiên cứu khoa học
Bạn là nhà nghiên cứu y học, bạn muốn sử dụng các dữ liệu y khoa phục vụ cho đề tài, dự án nghiên cứu của mình, hệ thống hoàn toàn có thể đáp ứng. Bạn phải hợp đồng với ban quản trị Website và trả phí. Bạn xây dựng dự án nghiên cứu, đưa ra các form kết quả mà bạn mong muốn. Hệ thống sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, lọc trong kho dữ liệu những số liệu mà bạn mong muốn, trả cho bạn kết quả thô theo đúng form dưới dạng Excel. Phân tích, phiên giải kết quả như thế nào là việc của bạn.

5. Khảo sát xã hội học
Bạn là một nhà nghiên cứu về khoa học hành vi, bạn muốn khảo sát về hành vi của một nhóm đối tượng mắc một bệnh nào đó, bạn hãy gửi mẫu khảo sát. Bạn phải hợp đồng với ban quản trị Website và trả phí.Hệ thống sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, lọc trong quần thể những người mắc bệnh đó, tự động gửi mẫu khảo sát đến cho họ, buộc họ phải trả lời hết mẫu khảo sát đó mới mở được Hồ sơ sức khỏe cá nhân của họ. Hệ thống sẽ tự tổng hợp, trả cho bạn kết quả thô theo đúng form dưới dạng Excel. Phân tích, phiên giải kết quả như thế nào là việc của bạn.

6. Điều tra dịch tễ học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây